Terme en voorwaardes van gebruik

OOR ONS AANLYNWINKEL

Ons aanlynwinkel word ondersteun deur The Code Company Trading (Pty.) Ltd. Ons werk deur Linden Veeartseny Kliniek, wat dit vir ons moontlik maak om veeartseny en diereverwante produkte van ons verskaffers te bestel en aan jou beskikbaar te stel.  Sodra jy die produkte deur ons aanlynwinkel koop, word dit by ons besigheidsadres afgelewer, waarvandaan dit na die adres deur jou gegee, gekoerier word. Ons gebruik die PrestaShop raamwerk (met addisionele modules), wat die hele aanlynkoopproses bestuur – vanaf die beskikbaarstelling van produkte in die regte plek, met die regte prys, met ‘n gladde verloop tot en met ‘n veilige uittekenproses. As ‘n produk nie op ons webwerf is nie, mag dit wees dat ons verskaffers uit voorraad is. Stel ons asseblief in kennis en ons sal ons allerbeste doen om die produk by jou uit te kry.

GEBRUIK VAN ONS WEBWERF

Die PetHero webwerf (hierna genoem webwerf) mag net gebruik word om deur die inhoud te blaai en wettige aankope te doen.  Hierdie webwerf mag vir geen ander doel gebruik word nie, insluitend maar nie beperk nie tot enige spekulasie, vals of bedrieglike aankope nie. Pet HeroTM, The Code Company Trading (Pty) Ltd. en Linden Veterinary Clinic is nie verantwoordelik vir die misbruik van inligting of van enige produk wat op hierdie webwerf gekoop is nie. Hierdie webwerf en sy inhoud, mag nie gekopieer, gereproduseer, afgelaai, gepos, oorgedra of versprei word nie. Diep skakeling (deep-linking), inbedding of die gebruik van analogiese tegnologie om enige veranderinge op hierdie webwerf te probeer werkstellig is streng verbode. Ongemagtigde gebruik van hierdie webwerf en/of die materiaal wat dit bevat, mag toepaslike kopiereg, handelsmerke of ander intellektuele eiendomswette of ander wette skend en mag lei tot regsaksie.

ONS REGTE

Ons mag:

  • Die Webwerf (of enige deel daarvan) verander of onttrek, tydelik of permanent, sonder om jou in te kennis te stel. Jy bevestig dat ons nie aanspreeklik sal wees teenoor jou of enige derde party vir enige veranderinge aan of onttrekking van die Webwerf nie; en/of
  • Voorwaardes van tyd tot tyd verander. Jou volgehoue gebruik van die Webwerf (of enige deel daarvan) wat op so ‘n verandering volg, beteken dat jy so ‘n verandering aanvaar. Dit is jou verantwoordelikheid om gereeld seker te maak dat die Voorwaardes nog dieselfde is.  As jy nie saamstem met enige van die veranderings nie, staak asseblief onmiddellik jou gebruik van die Webwerf .
  • Ons sal alle redelike pogings aanwend om die Webwerf te onderhou. Die Webwerf is onderhewig aan verandering van tyd tot tyd.  Jy is nie geregtig tot enige vergoeding wanneer jy nie enige deel van die Webwerf kan gebruik nie, of omrede ‘n fout, tydelike buite aksie stelling of onttrekking van enige gedeelte van die Webwerf sou plaasvind, as gevolg van onderhoud of omstandighede buite ons beheer nie.

AFLEWERINGSBELEID

Wetlike verpligtinge tree in wanneer jy klik om ‘n aankope by ons te maak.  Jou reg om geld terug te kry, wat van jou kredietkaart afgetrek is, of enige ander manier deur ons ooreengekom, word deur ons Terme en Voorwaardes beperk. Maak seker jy verstaan en aanvaar al die terme en voorwaardes, voordat jy enige aankope deur hierdie webwerf maak. Sodra betaling gemaak is, impliseer dit dat jy die terme en voorwaardes gelees en verstaan het. As jy enige vrae het, kontak ons asseblief voordat jy enige produk of diens deur ons webwerf koop. Ons is nie aanspreeklik vir laat aflewerings deur ons verskaffers, of enige vertraging wat veroorsaak word deur enige probleme wat veroorsaak mag word deur die verkryging van voorraad nie.

As jy tydens aflewering nie by die gestipuleerde adres is nie en/of jou telefoonnommer is buite werking, sal die aflewering na ons teruggestuur word en jy sal aanspreeklik wees vir die afleweringskoste. Ons mag ook verwag dat jy self reëlings tref om die bestelling by die veeartspraktyk op te tel. Alle risiko aangaande enige produk word aan jou oorgedra met aflewering. Jy bevestig hiermee dat die produkte op die faktuur, die regte produkte, en dienste, teen die ooreengestemde pryse is. Verder bevestig jy dat produkte geinspekteer sal word en dat jy sal verseker dat dit ooreenstem met die kwalitiet en kwantiteit bestel en dat dit onbeskadig is. Enige afleweringsnota (afskrif of oorspronklike dokument) geteken deur jou of ‘n gemagtigde verteenwoordiger, sal prima facie bewys wees dat jy die aflewering ontvang het. Ons is geregtig om die bestelling in verskillende kwantiteite te verdeel en op ‘n datum af te lewer wat ons voor die tyd met jou ooreenkom en waaroor jy nie onredelik sal wees nie. Indien jy verkies om jou eie derde party te gebruik om die produkte te vervoer, word ons vrygestel van enige eis van enige aard wat uit so ‘n ooreenkoms mag voortspruit. Ons is geregtig om ‘n derde party te gebruik om namens ons alle produkte deur jou bestel, by die adres deur jou gegee, af te lewer. Ons kan nie waarborg dat die produkte op ‘n spesifieke tyd en datum versend en afgelewer sal word nie.  Geen verlies wat veroorsaak word deur redelike vertraging van versending of aflewering van enige produk bestel, sal teen ons geëis mag word nie, nog minder mag jy enige bestelling as gevolg van ‘n redelike vertraging kanselleer.

EIENAARSKAP EN RISIKO

Alle produkte, verkoop en afgelewer, bly die eiendom van Pet Hero, totdat die volle verkoopprys betaal is.

WAARBORG EN VRYWARING

Produkte mag slegs gewaarborg word onder die vervaardiger se produkspesifiekewaarborg. Alle ander waarborge, insluitend gemenereg waarborge in verhouding tot goedere, word hiermee spesifiek deur ons uitgesluit. Alle waarborg verval onmiddellik wanneer daar met enige produk gepeuter word, die seël op die produk deur enigeen anders as ons gebreek word, of as die produk buite die vervaardiger se spesifikasies gebruik word. Vir ‘n waarborgeis om geldig te wees, moet dit ondersteun word met die oorspronklike faktuur en die produkte moet in die oorspronklike verpakking wees. Alle bykomstighede en handleidings moet ook onbeskadig en ingesluit wees. Alle items moet in ‘n “soos nuut” -kondisie teruggestuur word. Geen waarborg (uitgespreek of geïmpliseer), anders as dié in die Terme en Voorwaardes, sal van toepassing wees nie. Ons is gevrywaar van die geïmpliseerde waarborg van handelsware en die gepastheid daarvan vir ‘n bepaalde doel. Geen verteenwoordiging of waarborg, insluitend maar nie beperk tot stellings oor kapasiteit, gepastheid vir gebruik, advies ontvang van of ondernemings gegee deur ons werknemers, sal gesien word as ‘n waarborg deur ons nie.  Ons, ons werknemers, subkontrakteurs of besigheidstakke kan nie aanspreeklik gehou word vir enige sulke stellings gemaak nie. Ons is nie aanspreeklik vir enige verlies, skade of onkoste van enige aard – direk, spesiaal, indirek of gevolglik – insluitend maar nie beperk nie tot gesondheidsverlies voortspruitend uit ons verspreiding van, of jou gebruik van, ons produkte nie. Ons (insluitend ons werknemers en subkontrakteurs) word gevrywaar van enige eise van watter aard ookal, wat teen ons ingebring of waarmee ons gedreig mag word deur enige derde party, voortspruitend uit of in verband met enige skade, waarborge of andersins, van enige van die produkte deur ons voorsien.

BETAALOPSIES

Alle transaksies word in Suid-Afrikaanse Rand verwerk (ZAR). Ons aanvaar VISA en MasterCard kredietkaartbetalings en debietkaart betalings deur die webwerf.

VEILIGHEIDSBELEID

  • ‘n Voorkeur betalings hek verskaffer verwerk debiet en kredietkaarttransaksies. Alle kredietkaarttransaksies is 128 greep (of meer) Veilige Houer Laag Secure Socket Layers (SSL) geënkripteer.  Die maatskappy se registrasiedokumente en die werf se geregistreerde domeinnaam, is nagegaan en geverifieer om die kredietkaarthouer en handelaar te verseker dat niemand betalings hek verskaffer kan verpersoonlik om vertroulike inligting te bekom nie.
  • Transaksies is onderhewig aan 3D veiligheids verifikasie wat deur banke in plek gestel is om aanlyn transaksies te beveilig.
  • Die betalings hek verskaffer is toegewyd om ‘n veilige aanlyndiens te verskaf. Alle enkripsies voldoen aan internasionale standaarde. Enkripsies word gebruik om die oordrag van persoonlike inligting tydens die voltooiing van aanlyntransaksies te beskerm. Die betalings hek verskaffer Internet bedieners word deur spermure en oortredingbespeuringsisteme  beskerm.
  • Die handelaar het geen toegang tot die kredietbesonderhede nie.
  • Die betalings hek verskaffer hersien en verbeter sy sekuriteit gereeld om in lyn te wees met tegnologiese veranderinge.

MONITOR

Ons het die reg, maar nie die verpligting nie, om enige aktiwiteit en inhoud geassosieer met die webwerf, te monitor.  Ons mag enige vermelde oortreding van hierdie Voorwaardes of klagte ondersoek en ons mag na eie goeddunke optree (wat mag insluit maar nie beperk is tot waarskuwings aan jou, skorsing, beëindiging van diens aan jou, of byvoeging van voorwaardes tot jou toegang en/of verwydering van alle material vanaf die Webwerf).

WET

Die Voorwaardes word uitsluitlik beheer en uitgelê in ooreenstemming met die wette van Suid-Afrika, wie se howe uitsluitlike gesag het oor enige dispuut, behalwe waar ons die reg het om volgens ons eie diskresie die saak deur alternatiewe gesag verder te neem.

ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE

Wanneer jy ons aanlynwinkel besoek of aan ons ‘n epos stuur, is jy besig om met ons elektronies te kommunikeer. Jy gee toestemming om elektroniese kommunikasie van ons te kry. Sulke kommunikasie mag deur derde partye gefasiliteer word. Kommunikasie sal deur eposse plaasvind, of deur kennisgewings op hierdie webwerf geplaas. Jy stem saam dat enige ooreenkoms, kennisgewings, bekendmakings en ander kommunikasie elektroniese aan jou verskaf, aan alle wetlike vereistes voldoen wat stipuleer dat sulke kommunikasie op skrif gestel moet wees.

KOPIEREG

Alle Webwerfinhoud soos teks, grafieke, handelsmerke, knoppie-ikone (nie seker of dit reg klink nie, maar dis die vertaling wat ek kry), foto’s, oudiosnitte, digitaal afgelaaide inhoud, dataversamelings en sagteware, is die eiendom van Pet Hero and word beskerm deur die internasionale kopieregwette. Die versamelde inhoud op hierdie webwerf is die uitsluitlike eiendom van Pet Hero en word beskerm deur die internasionale kopieregwette. Alle sagteware op hierdie webwerf gebruik, word beskerm deur die internasionale kopieregwette.

JOU REKENING

As jy hierdie webwerf gebruik, is jy verantwoordelik om jou rekening en wagwoord vertroulik te hou en om toegang tot jou rekenaar te beheer. Jy aanvaar verantwoordelikheid vir alle aktiwiteite wat onder jou rekening en wagwoord plaasvind. Ons aanlynwinkel verkoop produkte aan volwassenes wie met ‘n kredietkaart kan betaal. As jy jonger as 18 jaar is, mag jy slegs ons aanlynwinkel onder die toesig van ‘n ouer of voog gebruik. Ons en ons verskaffers/medewerkers, behou die reg om volgens ons diskresie dienslewering te weier, rekeninge te beëindig, inhoud aan te pas of te verwyder, of om bestellings te kanselleer.

PRYS

Behalwe waar anders gestel, is die Gelyste Prys van ons aanlynprodukte, verteenwoordigend van die volle verkoopsprys van ‘n produk, soos voorgestel deur die vervaardiger of verskaffer, of die geskatte standaard industriepraktyk; of die geskatte verkoopswaarde van ‘n vergelykbare item wat elders aangebied word. Die Gelyste Prys is ‘n geskatte vergelykbare prys en mag of mag nie die huidige prys in ons fisiese fasiliteit, of die van ander verskaffers van dieselfde produk in enige area op enige spesifieke dag, verteenwoordig nie. Vir sekere items wat as ‘n stel aangebied word, mag die Gelyste Prys “oopvoorraad”-pryse verteenwoordig, bedoelende die totaal van die verskaffer se geskatte of voorgestelde verkoopsprys vir elk van die items in die stel is ingesluit.

Pet Hero behou die reg om sy pryse en prysstruktuur enige tyd en sonder kennisgewing, te verander. Hierdie pryse sal egter altyd voor aankope vertoon en sigbaar wees. Ten spyte van ons beste pogings, mag die prys van ‘n klein aantal items in ons katalogus verkeerd wees. As ‘n item se regte prys hoër is as die wat ons gewys het, sal ons – volgens ons eie diskresie – jou voor aflewering kontak vir instruksies of die bestelling kanselleer en jou daarvan verwittig.

Let asseblief dat hierdie beleid slegs van toepassing is op produkte wat deur ons aanlynwinkel verkoop en afgelewer is. Jou aankope word bereken volgens die tyd wanneer jy die bestelling plaas. As gevolg van die gewildheid van sommige produkte en dienste, mag ons verskaffers nie altyd die produkte en dienste deur jou bestel, in voorraad hê nie. Ons sal steeds bestellings vir produkte en dienste wat uit voorraad is aanvaar en ons verseker dat jy die eerste persoon sal wees om dit te kry sodra dit beskikbaar is. As die produkte of dienste deur jou bestel (of deel daarvan) nie beskikbaar is nie, mag jy die bestelling kanselleer, of van vooraf ‘n bestelling plaas vir die hoeveelheid wat wel beskikbaar is, of ‘n terugwerkende bestelling plaas. Sodra die produkte of dienste beskikbaar is, sal dit by jou afgelewer word.

Ons behou die reg om ‘n bestelling enige tyd te kanselleer.

INLIGTING

In die nakoming van ons verpligtinge teenoor jou in verband met hierdie ooreenkoms en die produkte en dienste wat ons verskaf, mag jy ons verskaf met persoonlik inligting. Ons sal slegs inligting wat jy aan ons verskaf gebruik om ons dienste en produkte aan jou te verskaf en ons verpligtinge na te kom in terme van hierdie ooreenkoms of enige ander ooreenkoms wat ons het met subkontrakteurs of sake vennote. Jy gee ons toestemming om jou te kontak om navorsing te doen of om jou te verwittig van ander dienste of produkte wat moontlik in jou belang mag wees.

VRYWARING VAN WAARBORGE EN BEPERKING TOT AANSPREEKLIKHEID

HIERDIE WEBWERF WORD DEUR ONS VERSKAF OP ‘N “SOOS IS” EN “SOOS BESKIKBAAR” BASIS. ONS VERSKAF GEEN VERTEENWOORDIGING OF WAARBORG VAN ENIGE AARD, GESTEL OF GEïMPLISEERD, TEN OPSIGTE VAN DIE HANTERING VAN HIERDIE WEBWERF OF DIE INLIGTING, INHOUD, MATERIAAL, OF PRODUKTE INGESLUIT OP HIERDIE WEBWERF NIE. HIERMEE BEVESTIG JY UITDRUKLIK DAT JY HIERDIE WEBWERF OP EIE RISIKO GEBRUIK.

TOT DIE VOLLE OMVANG TOELAATBAAR DEUR TOEPASLIKE WETGEWING, VRYWAAR JY ONS VAN ALLE WAARBORGE, GESTEL OF GEïMPLISEERD, INSLUITEND MAAR NIE BEPERK TOT GEïMPLISEERDE HANDELSWARE EN DIE GEPASTHEID DAARVAN VIR ‘N BEPAALDE DOEL. ONS WAARBORG NIE DAT HIERDIE WEBWERF EN SY BEDIENERS, OF ENIGE EPOS DEUR ONS OF ONS DERDE PARTY VERSKAFFERS GESTUUR, VRY IS VAN VIRUSSE OF ENIGE ANDER SKADELIKE KOMPONENTE NIE.  ONS IS NIE AANSPREEKLIK VIR ENIGE SKADE VOORTSPRUITEND DEUR DIE GEBRUIK VAN HIERDIE WEBWERF, INSLUITEND MAAR NIE BEPERK TOT DIREKTE, INDIREKTE, TOEVALLIGE, STRAFREGTELIKE EN GEVOLGLIKE SKADE NIE.  

SOMMIGE LANDSWETTE MAAK NIE VOORSIENING VIR BEPERKINGS OP GEïMPLISEERDE WAARBORGE, OF DIE UITSLUITING OF BEPERKING VAN SEKERE SKADE NIE. INDIEN HIERDIE WETTE OP JOU VAN TOEPASSING IS, MAG DIT WEES DAT NIE AL DIE BOGENOEMDE VRYWARINGS, UITSLUITSELS OF BEPERKINGS OP JOU VAN TOEPASSING WEES NIE EN JY MAG ANDER ADDISIONELE REGTE Hê.

NIE ONS, ONS DIREKTEURE, LEDE, EIENAARS, WERKNEMERS, AMPTENARE, VERSKAFFERS OF DIENSVERSKAFFERS MAAK ENIGE VOORSTELLING OFGEE ENIGEWAARBORG VAN ENIGE AARD, GESTEL OF GEïMPLISEERD, TOT DIE VOLLEDIGE EN VOLGEHOUE FUNKSIONALITEIT VAN ONS AANLYN WINKEL SE WEBWERF, OF TOT ENIGE INLIGTING, INHOUD, MATERIAAL OF PRODUK WAT OP DIE WEBWERF INGESLUIT IS NIE. JY BEVESTIG UITDRUKLIK DAT JY ONS AANLYN WINKEL SE WEBWERF OP EIE RISIKO GEBRUIK.

ONDER GEEN OMSTANDIGHEDE SAL ONS, ONS DIREKTEURE, LEDE, EIENAARS, WERKNEMERS, AMPTENARE, VERSKAFFERS OF DIENSVERSKAFFERS AANSPREEKLIK WEES VIR WINSVERLIES OF ENIGE SPESIALE, TEOVALLIGE OF GEVOLGLIKE SKADE VOORSPRUITEND UIT OF IN VERBAND MET DIE GEBRUIK VAN DIE WEBWERF, ONS DIENSTE OF HIERDIE OOREENKOMS NIE (HOE OOKAL VEROORSAAK, NALATIGHEID INGESLUIT). ONS AANSPREEKLIKHEID EN DIÉ VAN ONS DIREKTEURE, LEDE, EIENAARS, WERKNEMERS, AMPTENARE, VERSKAFFERS EN DIENSVERSKAFFERS OF ENIGE DERDE PARTY, ONDER ALLE ENIGE OMSTANDIGHEDE, IS BEPERK TOT R500.00.